top of page
18010_edited_edited.jpg

Mi pružamo HR usluge - Ustupanje radnika

Ustupanje (iznajmljivanje) zaposlenih / Agencijsko zapošljavanje u Repulici Srbiji je uređena delatnost prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju za koju HR agencija - HR Bulevar poseduje dozvolu za rad ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zavedenu pod brojem 022-03-57/2020-02

 

Ustupanje zaposlenih podrazumeva tehnologiju zapošljavanja gde je radnik selektovan, regrutovan i zaposlen u  HR agenciji, ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga. Ustupanje radnika se vrši prema Ugovoru o agencijskom zapošljavanju, radi izvršenja  raznovrsnih poslova od manuelnih i fizičkih, pomoćnih, administrativnih, informacionih i drugih poslova za Poslodavca korisnika.

USLUGE HR BULEVAR AGENCIJE

18010.jpg

HR agencija u ulozi profesionalnog Poslodavca!

 
Koristite HR usluge privremenog zapošljavanja i Outstaffing-a  ili uvedite Outsourcing zaposlenih na nivou kompanije ili pojedinih organizacionih delova.
 
Unapređujemo procedure zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih kod Poslodavaca - korisnika, usluga Agencijskog zapošljavanja.
 
Prepustite obavezu zapošljavanja profesionalnom poslodavcu - HR agenciji.
3947-min.jpg
3947-min.jpg

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

OUTSTAFFING USLUGE

HR usluge privremenog zapošljavanja podrazumevaju kratkoročnu saradnju do jedne godine. HR agencija može obezbediti dodatno ili zamensko radno osoblje u situacijama privremenih potreba za povećanjem broja zaposlenih ili sezonskom zamenom odsutnih zaposlenih. Karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

 

HR usluge privremenog zapošljavanja odnose se na:

 • Porodiljska odsustva zaposlenih,

 • Druge vrste bolovanja zaposlenih,

 • Kratkoročne projekte u preduzeću,

 • Promocije, sajmove, izložbe, konferencije, itd,

 • Marketing istraživanja,

 • Pomoćni fizički i intelektualni poslovi,

 • Povećan obim posla u sezoni

 • i ostale slučajeve.

Outstaffing usluge podrazumevaju saradnju na dugoročnoj osnovi, kada se vrši preuzimanje postojećih zaposlenih koji se već nalaze u kadrovskoj strukturi kod Poslodavca korisnika, koji su obučeni za rad i Poslodavac korisnik usluga ne želi da ih menja, sada mogu preći u radni odnos kod profesionalnog poslodavca – HR Bulevar, čime HR agencija preuzima administrativnu ulogu i odgovornost zakonskog poslodavca i poreskog obveznika.

 

U ovom slučaju Poslodavac korisnik može da selektuje ili regrutuje kandidate za zapošljavanje, a formalno zapošljavanje se vrši preko HR agencije Bulevar. Kada Poslodavac korisnik identifikuje zaposlene koje želi da se ustupaju pružanjem Outstaffing usluga, HR agencija će angažovati sve zaposlene sa svrhom pružanja profesionalnih HR usluga uz korišćenje unapređenih HR procedura u administraciji radnih odnosa zaposlenih u cilju zadovoljenja potreba Poslodavca korisnika HR usluga.

3947-min.jpg

HR ADMINISTRACIJA & OBRAČUNI

ANGAŽOVANJE PO PROJEKTU

HR agencija pruža usluge HR administracije i obavlja Obračunski outsourcing na nivou kompanije ili organizacione jedinice. HR Bulevar predstavlja profesionalnu kadrovsku logistiku kao izdvojenu kadrovsku  i obračunsku službu Vaše kompanije koja je stalno dostupna menadžmentu kompanije i zaposlenima.

 

Administraciju radnih odnosa zaposlenih HR agencija  vrši kroz obavljanje sledećih zadataka:

 • Priprema svih vrsta radno pravnih akata (ugovori, prateća dokumentacija, prava i obaveze zaposlenih itd.)

 • Dostava ugovora zaposlenima, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije

 • Prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje

 • Vođenje svih evidencija o zaposlenima, obračunatim zaradama, obaveznim evidencijama po zakonu o BZNR

 • Obračun i isplata zarada zaposlenima, slanje isplatnih listića

 • Kreiranje svih rekapitulacija, šema kontiranja, virmana i fajlovima za vršenje plaćanja

 • Ostali administrativni, kadrovski i obračunski poslovi.

 

HR agencija na zahtev Klijenta pruža sve vrste poslova jednokratnog ili višekratnog organizovanja ljudskih resursa i poslova koje zaposleni treba da obave uz kontrolu obavljenog posla, a sve u skladu sa smernicama za obavljanje tehničkog zadatka koje dostavlja Klijent.

 

HR Bulevar ima sposobnost efikasnog alociranja ljudskih resursa kroz ustupanje sopstvenih radnika za obavljanje različitih zadataka u svim gradovima u Republici Srbiji. Posedujemo organizovano osoblje u svim većim gradovima Srbije koje može biti dostupno na zahtev Klijenta.

 

HR Bulevar kroz angažovanje na projektima može obavljati sledeće vrste poslova:

 • Organizovanje statista za potrebe filmske industrije

 • Organizovanje brojanja saobraćaja na putevima za potrebe instituta, naftnih kompanija, putarskih preduzeća itd.

 • Organizovanje mistery shopper-a za potrebe kompanija u delatnosti prodaje proizvoda ili usluga

 • Ostali poslovi na zahtev.

18010.jpg

DOSTUPNI PROFILI STRUČNIH KANDIDATA

Detaljnije

GRADOVI U KOJIMA PRUŽAMO USLUGE HR AGENCIJE

Pokrivenost gradova i opština HR uslugama koje pruža HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje. Pružamo HR usluge u svim većim gradovima Srbije i okolnim mestima kroz usluge koje obuhvataju:

Regrutaciju i zapošljavanje radnika, ustupanje radnika, preuzimanje radnika, Outstaffing usluge, HR administracija i obračun zarada, Outsourcing zaposlenih.

 

Registrovani smo za delatnost Ustupanja ljudskih resrusa i agencije za privremeno zapošljavanje             Saznaj više

18010_edited_edited.jpg

PERFORMANSE NAŠIH HR USLUGA

Profesionalna selekcija i regrutacija najboljih radnika

 

Kvalitetan Outsourcing zaposlenih

HR Bulevar može biti vaša kadrovska logistika

Veliki kadrovski potencijal

Saradnja sa OZ Bulevar - studentskom organizacijom

Velika baza podatka o nezaposlenima

 

Razrađene HR procedure i usluga zapošljavanja

 

Potpuna i pravilna administracija radnih odnosa

 

Iskustvo - 15 godina kreiranja kadrovske mreže

 

Dostupnost HR usluga u svim gradovima Srbije

18010.jpg

ZATRAŽITE PONUDU

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, podsredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page