top of page
18010_edited_edited.jpg

NAČINI ZAPOŠLJAVANJA

Privredno društvo  BULEVAR-resursi HR d.o.o.  registrovano je i posluje kao podrška drugim kompanijama u sektoru obezbedjivanja ljudskih resursa pružanjem kadrovskih usluga.

 

Možemo da Vam ponudimo  stalnu ili povremenu saradnju u skladu sa ugovorom o vršenju usluga ustupanjem radnika, angažovanjem dodatne radne snage za obavljanje različitih vrsta poslova za potrebe  Klijenata/Naručioca.

 

HR Bulevar prilikom pružanja usluga Ustupanja ljudskih resursa radi obavljanja odredjenih poslova za klijentaodabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a zatim ih ustupa klijentu.

Zapošljavanje invalida

Ustupanje radnika / Outstaffing usluge

Subvencije za novo-zaposlene

18010_edited_edited.jpg

Prednosti  zapošljavanja preko HR agencije

 • bez ograničenja u godinama starosti angažovanih izvršioca

 • oslobađa se administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika

 • oslobađa se svih kadrovskih evidencija (ugovori, obračuni, bolovanja, odmori, povrede itd.)

 • oslobađa se sistematizacije radnih mesta za ustupljene radnike

 • oslobađa se izrade akta o proceni rizika na radnim mestima za ustupljene radnike

 • oslobađa se teorijske obuke za bezbedan i zdrav rad ustupljenih radnika

 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika

 • oslobadja se troškova lekarskih i sanitarnih pregleda za ustupljene radnike

 • oslobađa se računovodstvenih poslova za obračun zarada

 • oslobađa se bankarske provizije za keš isplatu/prenos zarada radnika

 • manje opterećenje za  HR službu kod Naručioca

 • odsustvo rizika radnih sporova sa radnicima, te rizike preuzima Bulevar-resursi HR

 • odsustvo rizika od nastaka greške (obračunske, poreske itd)

 • dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi 

 • uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva, bolovanja

 • pokrivanje teritorije cele Srbije za angažovanje radnika

 • angažovanje radnika na bilo koji rok

 • Bulevar-resursi HR  je poslodavac i poreski obveznik za sve obezbeđene radnike

 • svi izvršioci su kolektivno osigurani od posledica povreda na radu kod osigurav. društva

 • u Bruto cenu usluga su uračunate sve zakonske obustave, neto zarada, provizija

HR Bulevar - Outstaffing usluge/privremeno zapošljavanje

Obuhvat kadrovskih usluga

 • Obezbeđivanje potrebnog broja radnika kroz regrutaciju i selekciju kandidata

 •  Zaključivanje ugovora o radu  i upućivanje na rad kod Naručioca

 •  Prijava i odjava radnika na socijalno osiguranje

 •  Redovno mesečno obračunavanje i isplata zarada radnicima /platni autsorsing/

 •  Vođenje svih obaveznih kadrovskih evidencija i obaveštavanje radnika

 1. evidencija o bolovanjima

 2. evidencija o porodiljskim odsustvima

 3. evidencija o odmorima

 4. evidencija o povredama na radu

 5. popunjavanje poreskih izveštaja za zaposlene​

 6. M4 izveštaj za svakog zaposlenog

 • Svi ustupljeni radnici su dodatno kolektivno osigurani od povreda na radu

 • HR Bulevar odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih ustupa klijentu.

 • HR Bulevar, preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih

 

Između HR Bulevar-a  i radnika /izvršioca/ potpisuje se

   - Ugovor o radu, i

   - Ugovor-nalog za rad kod Naručioca/Korisnika usluga

 

 

Više o prednostima HR usluga

 

Više o ugovornom odnosu

 

Više o  naknadi i fakturisanju

bottom of page