top of page
18010.jpg

USLUGE PRIVREMENOG ZAPOŠLJAVANJA

STAFF-LEASING

Kratkoročno ustupanje radne snage 

 

Uslugu privremenog zapošljavanja u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju može da pruža samo registrovana Agencija za poslove privremenog zapošljavanja ili ustupanja radnika.  Usluga privremenog zapošljavanja  korisna je u situacijama povremenih i privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

 

Odnosi se na:

 • Porodiljsko odsustvo,

 • Druge vrste bolovanja zaposlenih,

 • Angažovanje po projektu,

 • Promocije, sajmovi,  izložbe, konferencije…,

 • Marketing istraživanja,

 • Poslovne sastanke.

 • Povećan obim posla u sezoni

 

HR agencija Bulevar  poseduje veliku bazu podataka o kandidatima za zapošljavanje svih profila stručnosti i dugoročnosti angažovanja. Kandidati mogu biti  nezaposlena lica, zaposlena lica koja traže promenu zaposlenja,  honorarni saradnici, studenti za kratkoročne poslove, stručnjaci iz različitih oblasti,  kvalifikovani radnici sa iskustvom  za širok delokrug poslova.

18010_edited_edited.jpg
Agencija za ustupanje radnika i zapošlja
 • Linkedin HR Bulevar agencija
 • Facebook agencija HR Bulevar
 • instagram-logo
 • Twiiter oglasi za posao HR Bulevar

HR Bulevar, uslugom privremenog zapošljavanja,  odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih prema zaključenom Ugovoru o agencijskom zapošljavanju ustupa Poslodavcu korisniku na ugovoreni period. Izmedju HR agencije i Poslodavca korisnika HR usluga  zaključuje se   Ugovor o ustupanju zaposlenih ili Ugovor o agencijskom zapošljavanju radi angažovanja potrebnog broja izvršilaca na zahtev Poslodavca korisnika.

 

HR Bulevar - prilikom pružanja Usluge privremenog zapošljavanja, odnosno Usluge ustupanja radnika ukoliko je ustupanje radnika planirano  na dugoročnoj osnovi, sa svojim radnicima zaključuje ugovor o radu na odredjeno ili neodređeno  vreme,  i na taj način osigurava sva prava zaposlenih koja im pripadaju po Zakonu o radu u Republici Srbiji. HR agencija vrši prijavu svih zaposlenih na socijalno osiguranje, obezbeđuje zaposlenima korišćenje prava iz oblasti zdravstvene zaštite i prava za slučaj nezaposlenosti. HR agencija, dodatno na svoj teret, sve ustupljene radnike osigurava od posledica povreda na radu i van rada 24h kod osiguravajućeg društva Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, kao i  to da su svi radnici  osigurani od povreda na radu kod osiguravajućeg drustva.

 

HR Bulevar preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administracije radnih odnosa ustupljenih zaposlenih.

 

Zakonske obaveze prema zaposlenima

18010.jpg

ZATRAŽITE PONUDU

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, podsredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page