top of page
3947-min.jpg

Cenovnik usluga HR agencije

6%

Od  1 - 10 zaposlenih    - 6%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

5%

Od 10 - 40 zaposlenih  - 5%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

4%

Preko 40 zaposlenih     - 4%

Osnov za proviziju - Bruto II obračun zarade

18010_edited_edited.jpg

Naknada i fakturisanje

Prilikom ugovaranja usluge ustupanja radnika / oustastaffing usluge ili usluge privremenog zapošljavanja posredstvom HR agencije za privremeno zapošljavanje, za obračun naknde za pruženu uslugu HR Bulevar koristi kao osnov za proviziju ukupan Bruto II trošak za obračun prihoda zaposlenih

 

Provizija HR Bulevar, najćešće se ugovara u procentualnom iznosu od Bruto II troškova za obračun i isplatu prihoda zaposlenih.

Model obračuna:

Bruto mesečna cena usluge
Trošak po radniku = Ukupni Bruto II troškovi + provizija + PDV

 

Napomena: Bruto II trošak obuhvata neto zaradu radnika, sve poreze i doprinose u skladu sa Zakonima u R. Srbiji, dodatke na zaradu, naknade, dopunski troškovi za određene pogdnosti zaposlenih kao što je dodatno zdravstveno osiguranje  i mesečne putne troškove zaposlenih.
Klijenti imaju pravo na povraćaj PDV-a obračunatog u svakoj fakturi.

 

Cena usluga ustupanja zaposlenih može da budu izražena u ceni radnog sata Bruto sa svim porezima i doprinosima, provizijom za usluge HR agencije,  a prema prethodnoj ponudi  HR Bulevar.
Model obračuna:

Cena radnog časa
Trošak po radniku = Bruto cena po satu x ostvareni sati  + PDV

 

Poslednjeg dana u mesecu, za dugoročne poslove ili završetkom posla za kratkoročne poslove, Poslodvac korisnik HR usluga overava i šalje  HR agenciji  Mesečni karnet prisustva zaposlenih i to broj radnih sati po kategorijama radnih časova,  odnosno potvrđuje obavljen posao i prihvata ugovorenu cenu, a HR Bulevar fakturiše svoju uslugu po isteku meseca u kojem je usluga pružena.

 

18010.jpg

ZATRAŽITE PONUDU

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, podsredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page