top of page

OUTSTAFFING USLUGE - HR agencija

Regrutacija i selekcija radnika - agenci
18010_edited_edited.jpg

Outstaffing / Outsourcing kod dodatnih potreba za zaposlenima

 

Outstaffing usluge predstavljaju rešenje za obezbeđivanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računa u interno zaposlene. Poslodavac korisnik identifikuje i regrutuje osoblje, ali formalno zapošljavanje se vrši preko HR agencije Bulevar. Kada Poslodavac korisnik HR usluge identifikuje pojedince koje želi na platnom spisku, HR Bulevar će angažovati ovo osoblje kako bi obezbedio radni odnos i minimalne obaveze u vezi sa zaposlenjem.

Pored toga, Poslodavac korisnika HR usluga definiše sve relevantne aspekte ugovora koji treba da bude zaključen između HR Agencije Bulevar i zaposlenih, na sledeći način:

 

 • Tip ugovora o radu

 • Naziv radnog mesta i opis poslova

 • Dužina angažovanja zaposlenog

 • Probni rad

 • Visina zarade

 • Ostala zakonska prava zaposlenih

18010_edited_edited.jpg

Outstaffing kod preuzimanja postojećih zaposlenih kod Klijenta

 

Outstaffing usluga pored angažovanja dodatne radne snage, korisna je i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema zaposlenima koji se već nalaze u kadrovskoj strukturi kod Klijenta i  koji više ne mogu biti zaposleni  u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga. U slučaju kada Poslodvac korisnik ne želi da menja radno osoblje koje je obučeno i iskusno u obavljanju poslova, može da ih angažuje preko HR agencije pod istim uslovima koje su imali u radnom odnosu kod Poslodavca korisnika usluga.

 

Česti razlozi za preuzimanje zaposlenih / outstaffing:

 • Korporativno ili zakonsko ograničenje u broju zaposlenih na određeno/neodređeno vreme

 • Prelazak iz srednjeg u malo pravno lice

 • Prevelika kadrovska administracija i arhiva

 • Visoki troškovi kadrovske službe, zaposlenih i nepredviđeni troškovi

 • Nedostatak stručnjaka iz oblasti radnog prava i HR administracije

 • Česte fluktuacije radnika

 • Odluke o nabavci ekstrne radne snage i razne procedure

Agencija za privremeno i povremeno zapoš

Sve odabrane radnike od strane Poslodavca korisnika, koje on želi da postavi na platni spisak HR Bulevar, HR Agencija zapošljava kao svoje radnike na ugovoreno vreme, u zavisnosti od potreba Poslodavca korisnika, i dalje ih upućuje  na rad u poslovne prostorije Poslodavca korisnika pod zakonski propisanim uslovima rada.

 

Zaposleni nastavljaju da rade na prethodnom poslu i obavljaju iste radne zadatke, dok su prava i obaveze po Zakonu o radu preneta sa Poslodavca korisnika usluga na HR Bulevar, koji zaključuje ugovore o radu, čuva dokumentaciju, plaća poreze i doprinose državnim fondovima u skladu sa zakonima. To je situacija u kojoj se zaposleni zvanično vode kao zaposleni HR Agencije, a svoj rad obavljaju za potrebe Poslodavca korisnika sa kojim Agencija za privremeno zapošljavanje ima zaključen Ugovor o ustupanju radnika.

HR usluge - HR agencija za ustupanje rad
18010_edited_edited.jpg

   Benefiti Outstaffing usluga

 

 • Smanjenje osoblja koje administrira kadrovska služba Klijenta - Poslodavca, korisnika HR usluga;

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova;

 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga;

 • Smanjenje obaveza zapošljavanja invalidnih lica

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok;

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo;

 • Preraspodela bilansnih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga  (troškovi eksterno obezbeđenih radnika preko agencije).

 

Više o prednostima HR usluga

 

Više o Ugovoru o agencijskom zapošljavanju

 

Više o  naknadi za usluge HR agencije

18010.jpg

ZATRAŽITE PONUDU

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, podsredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page