top of page
18010_edited_edited.jpg

HR Usluge - USTUPANJE RADNIKA

 

 

Kada se koristi usluga ustupanja radnika?

 

Usluge ustupanja radnika koriste se za potrebe obavljanja različititih vrsta poslova, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Tokom celokupnog ugovorenog perioda rada, ustupljeni radnici ostaju zaposleni u HR agenciji, a Poslodavac korisnik HR usluga rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom.

 

HR Bulevar ustupanjem radnika pruža dodatne kadrovske usluge iz oblasti ljudskih resursa koje su besplatne i vezuju se za uslugu ustupanja radnika, a obuhvataju predselekciju i regrutaciju kandidata sa tržišta rada, 

Selekcija, regrutacija, obracun zarada, hr administracija , hr usluge, hr bulevar
18010.jpg

USTUPANJE RADNIKA / AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE

Ustupanje (iznajmljivanje) radne snage je tehnologija zapošljavanja, gde je radnik izabran i zaposlen u  jednoj kompaniji - HR Agenciji za privremeno zapošljavanje ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga, prema Ugovoru o agencijskom zapošljavanju radnika, odnosno Ugovoru o ustupanju radnika,  radi izvršenja odredjenih poslova za potrebe Poslodavca korisnika.

 

Administrativne i računovodstvene usluge HR agencije Bulevar sastoje se od:

 • Zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih, zaključivanje ugovora o radu, obaveštavanja zaposlenih

 • Izrada svih radno pravnih akata u vezi sa radnim odnosima, vođenje disciplinskih postupaka itd.

 • Isplate zarada, naknade bolovanja i druge isplate u skladu sa zakonom Republike Srbije;

 • Plaćanje zakonom propisanih poreza i doprinosa na prihode zaposlenih.

 • Prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje

 • Posebno zaduženje HR agencije je kontrolisanje da li zaposleni kvalitetno rade kod Poslodavca korisnika i da li ispunjavaju dužnosti u skladu sa radnim mestom na kome su zaposleni;

Da li želite kratkoročnu ili dugoročnu saradnju?

bussiness-people-working-team-office-min
18010_edited_edited.jpg

Outstaffing usluge

 

Ova usluga namenjena je angažovanju radne snage na dugoročnoj osnovi, u skladu sa potrebama Poslodavca kornsika outstaffing usluga, u situacijama kada postojeća radna snaga  ne moze da postigne rastući obim posla ili da ispuni nova zaduženja.

 

Ukoliko Poslodavac korisnik ne želi da izgubi fokus nad osnovnim poslovnim procesima u firmi, baveći  se pravnom regulativom radnih odnosa, načinima  zapošljavanja i regrutovanja radnika, dugoročno eksterno angažovanje radne snage pružanjem outstaffing usluga može biti od koristi, čime Poslodavci korisnici naših usluga obezbedjuju kadrovsku stabilnost i rasterećenost u radu u svakom trenutku.

18010_edited_edited.jpg

Privremeno zapošljavanje

 

Osnovna usluga HR agencije za privremeno zapošljavanje je kratoročno iznajmljivanja radne snage od HR Bulevar agencije i korisna je u situacijama privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

Odnosi se na:

 • Porodiljsko odsustvo,

 • Druge vrste bolovanja zaposlenih,

 • Angažovanje po projektu,

 • Promocije, sajmove,  izložbe, konferencije itd,

 • Marketing istraživanja,

 • Pomoćni fizički i intelektualni poslovi,

 • Povećan obim posla u sezoni.

Agencija za zapošljavanje i ustupanje ra
HR LOGO color.png
18010.jpg

ZATRAŽITE PONUDU

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, podsredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page