top of page

Dodatne usluge HR Bulevara

18010_edited_edited.jpg
3947-min.jpg

Vršimo usluge merenja frekvencija ljudi i vozila, na raznim lokacijama i za različite potrebe, kroz snimanje-praćenje protoka, evidentiranje frekvencije, opisivanje situacija, popisivanje, itd. sve prema zahtevima klijenata, posebno prilagođeno cilju merenja.

 

U zaokruženom procesu merenja frekvencije, naši zadaci su obezbeđivanje, angažovanje i obuke brojača ili snimača, davanje potrebne opreme, materijala, instrukcija, radno angažovanje kroz smenski rad (ukoliko je celodnevno ili višednevno praćenje), kontrola i nadzor projekta po etapama, obrada i analiza svih prikupljenih evidencija sa terena, sačivanjavanje konačnog izveštaja, sa tabelarnim prikazom i grafikonima i dostavljanje klijentu svih izveštaja sa prikupljenim terenskim evidencijama.

IZDVAJAMO:

  1. Praćenje protoka vozila, na različitim deonicama puteva u Beogradu i Srbiji (organizovana kao stalna potreba ili kao povremeno ručno brojanje saobracaja)
     

  2. Potreba sagledavanja kapaciteta putne mreže, procene godišnjeg protoka vozila, izrade studije projekta merenja frekvencija vozila, po etapama ili vremenskim intevalima.
     

  3. Posebne potrebe za inženjerskim pristupom u rešavanju saobraćajnih problema i konsultacije u vezi sa izvođenjem radova, projekovanjem saobraćajne signalizacije itd.

bottom of page