top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Vodja proizvodnje | Oglasi za posao, Kragujevac


Privredno društvo BULEVAR – resursi HR D.O.O. registrovano je i posluje kao podrška drugim kompanijama u sektoru obezbeđivanja i ustupanja ljudskih resursa, pružanjem kadrovskih usluga, tražimo

VODJA PROIZVODNJE

Opis posla:

 • Sprovođenje naloga nadređenih

 • Priprema proizvodnog plana i osiguranje njegovog izvršenja;

 • Sprovodjenje ličnih administrativnih obaveza na osnovnom nivou;

 • Učestvuje na sastancima vezanim za sprovođenje proizvodnog plana i problemima vezanim za kvalitet;

 • Radi na tekućoj saradnji sa ostalim odsecima preduzeća kao i sa odsecima (Srbija/Poljska);

 • Stara se o sprovođenju zaštitnih mera na radu u celokupnom preduzeću kao i njihovu usaglašenost sa zakonom;

 • Rad na pripremi neophodnih dokumenata vezanih za obavljanje audita, njihovom praćenju i ažuriranju tokom godine kao i otklanjanju predočenih nedostataka;

 • Obezbeđuje nesmetani rad proizvodnje u svim segmentima uključujući i uspostavljanje novih tehnologija;

 • Izveštava o završnim rezultatima na kraju smene, popunjavanjem odgovarajućih izveštaja;

 • Izveštava o nivou škartova u proizvodnji, predlaže mere za njihovo umanjenje;

 • Zamenjuje rukovodioca preduzeća u slučaju njegove odsutnosti;

 • Preduzima odgovarajuće aktivnosti u slučaju pojave nepravilnosti u proizvodnji, kao i nepravilnosti prijavljene od strane kupca;

 • Izveštava, predlaže mere koje dovode do bolje efikasnost i rada preduzeća;

 • Vrši obuku i pripremu zaposlenih, kao i novih zaposlenih;

 • Obezbeđuje nesmetan proizvodni ciklus i rešava sve probleme vezane za problem kvaliteta kao i proizvodnog procesa;

 • Prijavljuje sve nezgode, profesionalna oboljenja i povrede – iz oblasti proizvodnje;

 • Brine se o svojoj i bezbednosti i kolega na radnom mestu;

 • Obavezan je da adekvatno koristi lična zaštitna sredstva koja su mu izdata na korišćenje;

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme;

 • Vrsta stručne spreme – Tehnička škola – smer mašinstva i kompijuterskog modeliranja, Ugostiteljska škola;

 • Srednji ili napredni nivo znanja engleskog jezika;

 • Kompjuterske veštine: srednji nivo poznavanja rada na računaru MS Office i rad sa tabelama;

 • Posedovanje vozačke dozvole

Biografije možete poslati na email adresu: poslovi@hrbulevar.rs

Kandidati se mogu prijaviti na brojeve telefona HR Bulevar:

Tel: +381 11/630-6580

Tel: +381 11/630-3844

Tel: +381 060/3006-509

Više o ponudi poslova na sajtu www.ustupanje-radnika.com

bottom of page