top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Ustupanje radnika - BULEVAR HR agencija, zapošljavanje

Ustupanje radne snage posredstvom HR agencije, BULEVAR-resursi HR

(iznajmljivanje radnika, outsourcing usluge, lizing radne snage)

Ustupanje (iznajmljivanje) radne snage je tehnologija zapošljavanja, gde je radnik izabran i zaposlen u jednoj kompaniji HR AGENCIJI (davalac usluga/lizinga), ali u stvari radi za drugu kompaniju (korisnika usluga/lizinga) prema sporazumu o ustupanju radne snage - ugovor o pružanju kadrovskih usluga ili ugovor o poslovnoj saradji.

BULEVAR-ustupanje radnika pruža kadrovske usluge iz oblasti ljudskih resursa što obuhvata pretragu i regrutaciju kandidata, zapošljavanje odabranih kandidata i ustupanje radnika odnosno upućivanje kandidata-radnika na rad kod klijenta.

Spektar administrativnih i računovodstvenih usluga BULEVAR /agencijskog ustupanja radnika/:

  • Zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih, zaključivanje ugovora o radu, čuvanje radnih knjizica;

  • Isplate zarada, naknade bolovanja i druge isplate u skladu sa zakonom Republike Srbije;

  • Plaćanje zakonom odredjenih poreza i doprinosa.

  • Posebno zaduženje agencije za zapošljavanje je kontrolisanje da li zaposleni kvalitetno rade za kljijenta i da li ispunjavaju dužnosti u skladu sa pozicijom na kojoj su zaposleni;

vise o prednostima agencijskog zapošljavanja i ustupanja radnika

Postoje dve vrste iznajmljivanja radne snage:

pogledaj detaljnije....

bottom of page