top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Šef računovodstva | Oglasi za posao Beograd


HR Bulevar, Oglasi za posao, Šef računovodstva, Beograd,  Srbija

Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar d.o.o. iz Beograda traži izvršioce za poziciju:


Šef računovodstva

(Beograd)Potrebne kvalifikacije:

- Visoka stučna sprema ekonomskog usmerenja (VII stepen)

- Bar tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- Znanje rada na računaru (MS Office)

- Iskustvo u izradi završnog računa i izradi PDV prijave

- Vozačka dozvola B kategorije

- Posedovanje licence - ovlašćeni računovođa

- Iskustvo u rukovođenju timom od minimum 3 zaposlena


Opis posla:

- Vrši knjiženja u skladu sa važećim zakonskim propisima

- Organizuje kontrolu knjigovodstvenih isprava i poslovnih promena

- Predlaže analitički kontni plan i sprovodi njegovu primenu

- Vrši obračun poreza, troškova i javnih prihoda

- Vrši obračun zarada i prevoza

- Obračunava amortizaciju, revalorizaciju i sva završna knjiženja nad osnovnim sredstvima

- Izrada završnog računa i knjiženje proizvodnje kroz radne naloge (devetka)

- Učestvuje u usaglašavanju popisa sredstava, robe i imovine

- Kontroliše rad robnog knjigovodstva

- Kontroliše tačnost i usklađenost glavne knjige sa pomoćnim knjigama i dnevnikom

- Učestvuje u izradi i sastavljanju finansiskih i konsolidovanih izveštaja kao i svih poreskih prijava i bilansa

- Prati sve izmene u Zakonu o računovodstvu i predlaže direktoru izmene akata iz domena računovodstva

- Na zahtev direktora obezbeđuje uvid i kontrolu svih promena, usaglašenosti sa Zakonom i svu prateću dokumentaciju.

- Odgovoran je za čuvanje knjigovodstvenih isprava po Zakonu

- Odgovoran za pravovremeno otvaranje i vođenje poslovnih knjiga

- Planira, koordinira i odgovara za rad zaposlenih u službi knjigovdstva

- Odgovoran za edukaciju zaposlenih u sektoru knjigovodstva i računovodstva i nadgledanje njihovog rada

- Saradnja sa IT službom i predlaže promene u sistemu

- Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama neposrednih rukovodilaca

- Odgovoran za savestan ,zakonit i efikasan rad

- Odgovoran za tačnost knjiženja poslovnih promena

- Rukovođenje timom u sektoru računovodstva Radno vreme: - Pet dana nedeljno - 8 radnih sati

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na telefon- 011/454-2588 , ili poslati CV na email poslovi@hrbulevar.rs sa naznakom Beograd- Šef računovodstva

bottom of page