top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Rukovodilac finansija | Oglasi za posao, Beograd


HR Bulevar, Oglasi za posao, Oglasi za posao u Kaću, Poslovni sekretar  (Front Desk)

Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar d.o.o. iz Beograda traži izvršioca za poziciju:

Rukovodilac finansija

Beograd


Opis posla:

– Rukovodi radom i unapređuje rad Sektora (planiranje, organizacija, realizacija i kontrola poslova);

– Prati novine na tržištu u oblasti finansija i računovodstva i identifikuje mogućnosti za primenu istih u Društvu;

– Odgovornost za pravilnu primenu propisa iz oblasti računovodstva, i za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS); odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga Sektora;

– Prati zakonske regulative u oblasti finansija i računovodstva i obezbeđuje funkcionisanje rada u skladu sa njima;

– Učestvuje u izradi budžeta;

– Upravlja finansijskim sredstvima u cilju obezbeđivanja uspešnog poslovanja kompanije i učestvuje u izradi cash flow-a;

– Vrši kontrolu sektora finansija, računovodstva, obračuna zarada, nabavke i magacinskog poslovanja;

– Stara se o održavanju dobrih odnosa sa finansijskim i državnim institucijama;

– Sarađuje sa eksternom revizijom i konsultantima i analizira njihove zaključke i preporuke;

– Planira, organizuje i kontroliše proces revizije finansijskih rezultata;

– Stara se o obezbeđivanju funkcionisanja rada u skladu sa internim procedurama;

– Stara se o blagovremenom poštovanju rokova, potpisuje i predaje finansijske izveštaje;

– Planira, organizuje, usmerava i odgovara za rad Sektora i zaposlenih u Sektoru.

– Radno vreme: ponedeljak – petak; 08.00-16.00h (I smena)

– Radno angažovanje na duži vremenski period


Uslovi rada:

– VSS, potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poželjan sertifikat ovlašćenog računovođe

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na telefon:

011/454-25-88

ili poslati CV na email poslovi@hrbulevar.rs sa naznakom „Beograd - Rukovodilac finansija

bottom of page