top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

TEHNIČAR U FIZIČKO-HEMIJSKOJ LABORATORIJI| Oglasi za posao, Beograd


Hr Bulevar, beograd, posao, zadruga, studenti

Privredno društvo BULEVAR – resursi HR D.O.O. registrovano je i posluje kao podrška drugim kompanijama u sektoru obezbeđivanja i ustupanja ljudskih resursa, pružanjem kadrovskih usluga, tražimo radnike za posao:

TEHNIČAR U FIZIČKO-HEMIJSKOJ LABORATORIJI

Opis posla:

 • Vrši rutinske analize pod nadzorom menadžera ili stručnog saradnika laboratorije.

 • Priprema potreban pribor za analizu uzoraka.

 • Uzorkuje ulazni materijal za potrebu kontrole.

 • Priprema potreban pribor za uzorkovanje.

 • Prima zahtev za uzorkovanje i/ili analizu ulaznih materijala, međuproizvoda, poluproizvoda i gotovog proizvoda uz proveru prateće dokumentacije.

 • Vodi evidenciju o uzorcima.

 • Odvaja uzorke za potrebe kontrole i šalje ih u odgovarajuću laboratoriju (fizičko-hemijska, mikrobiološka, laboratorija za kontrolu stabilnosti).

 • Odvaja referentne uzorke i skladišti ih na propisan način.

 • Vodi računa o tome da uzorci u skladištu budu obeleženi na propisan način.

 • Priprema sve potrebne reagense i rastvore i vodi evidenciju o tome.

 • U Dnevnik rada evidentira dobijene rezultate i podnosi na uvid menadžeru ili stručnom saradniku laboratorije.

 • Učestvuje u održavanju laboratorijskog pribora.

 • Pomaže u održavanju higijene laboratorije.

 • Vodi evidenciju o prijemu i potrošnji potrošnih materijala u laboratoriji i vrši njegovo skladištenje.

 • Pristiglu ispitnu i mernu opremu zavodi u Evidencioni karton i stalnom proverom se stara da za ispitivanja koristi etaloniranu, kalibrisanu i validiranu opremu.

 • Odgovara za kvalitet proizvoda na nivou direktnog izvršenja ispitivanja.

 • Predlaže nabavku potrošnih materijala.

 • Obavlja i druge poslove po nalogu menadžera laboratorije.

Uslovi:

 • IV stepen stučne spreme – Farmaceutski/hemijski tehničar

 • Poznavanje GMP smernica

 • Znanje rada na računaru – MS Office

Zarada: 35.000,00 rsd

Mesto rada: Obrenovac, prevoz je organizovan do fabrike (autobus kreće sa Novog Beograda)

Prijave i CV biografije možete poslati na email adresu: poslovi@hrbulevar.rs

Kandidati se mogu prijaviti na brojeve telefona HR Bulevar:

Tel: +381 11 630-6580

Tel: 060/3006-509

Tel: 060 3006-508

Više o ponudi poslova na sajtu www.ustupanje-radnika.com

Pogledaj oglase za posao

Pogledaj savete

bottom of page