top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

KADROVSKA LOGISTIKA - BULEVAR-resursi HR podrška

SNABDEVANJE LJUDSKIM RESURSIMA

- podrška kadrovskoj strukturi kod poslodavaca

KADROVSKE USLUGE - BULEVAR-resrusi HR

- obezbedjujemo kompletno potrebnu kadrovsku strukturu

- zapošljavamo radnike za Vaše potrebe

- vršimo kompletnu kadrovsku administraciju i logistiku

Privredno društvo BULEVAR-resursi HR d.o.o. registrovano je i posluje kao podrška drugim kompanijama u sektoru obezbedjivanja i ustupanja ljudskih resursa, i posredovanja u zapošljavanu ili kadrovskih usluga.

Možemo da Vam ponudimo stalnu ili privremenu saradnju u skladu sa sporazumom o vršenju personalnih usluga ili ugovor o ustupanju radnika na odredjeno vreme.

BULEVAR-resursi HR, odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih privremeno ustupa klijentu-korisniku usluge. Izmedju BULEVAR-a i Korisnika usluga zaključuje se Ugovor o pružanju kadrovskih usluga ili Ugovor o poslovnoj saradnji radi izvršenja odredjenog posla.

BULEVAR-resursi. HR svojim radnicima osigurava sva prava koja im pripadaj u po Zakonu . Radnik je prijavljen na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom, kao i to da su svi radnici osigurani od povreda na radu kod osiguravajućeg drustva.

Konačan izbor, organizacija i upravljanje kadrovima je u Vašim rukama, a ostale birokratske procedure administiranja radnih odnosa i tipova angažovanja prepustite našim BULEVAR-kadrovskim uslugama.

bottom of page